GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby Apartmány Obora, provozované firmou Seko Real Invest,s.r.o., IČO 25851896 se sídle U pošty 372/5, 735 64 Havířov místem podnikání Vídeňská 111, Nová Bystřice 378 33, (dále jen "Správce"), zpracovával mé osobní údaje pro účely spočívající v nabídce ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných Správcem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 "GDPR", na dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. Dle zákona č.565/1990 Sb. , o místních poplatcích má ubytovatel povinnost zpracovávat osobní údaje.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména

  • na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování;
  • vznést námitku proti zpracování;
  • na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • s mými údaji jsou prováděny následující úkony: uložení do databáze, úpravy v případě, že je doplním nebo se dožádám úprav, vyhledávání, třídění a likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu info@apartmanyobora.cz, nebo na telefonní číslo 605249988 Sedláček Petr.